Nyní akce! Při nákupu získáte až 300,-kč dárek! Více informací najdete zde.

Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Nákup v naší virtuální rybářské prodejně Vám bude umožněn, bezprostředně po vložení Vámi vybraného zboží do nákupního košíku. Registrace není podmínkou nákupu rybářských potřeb. Budeme ale rádi, pokud se v našem e-obchodě zaregistrujete. Všechny údaje je nutné při realizaci objednávky správně vyplnit. Zadáním nesmyslných údajů bude Vaše objednávka nebo registrace při kontrole zrušena! V případě nedostačujících údajů budete vyzváni k opravě dat. Rybářské potřeby Křepelka se zavazují použít osobní údaje zákazníků pouze za účelem jednoznačné identifikace zákazníka, komunikace se zákazníkem a pro zasílání zboží. Dále se zavazují, že nepředá tyto údaje žádné třetí osobě a v rámci svých možností zabrání úniku těchto informací.

Zákazník vytvořením registračního účtu nebo vyplněním objednávkového formuláře s uložením těchto informací souhlasí.

Po ukončení výběru všech položek Vašeho nákupu, budete vyzváni k potvrzení objednávky. Tím dojde k jejímu automatickému odeslání na naši adresu a zajistíme její urgentní vyřízení v nejkratším možném čase (24h až 10 dnů podle rozsahu objednávky). Odesláním objednávky se zavazujete k úhradě objednaného zboží včetně dopravného.V případě objednávky (platí jen pro ČR), jejíž celková cena převyšuje hodnotu 3000 Kč, Vám náklady spojené s expedicí nebudeme účtovat! V případě objednávky zboží, které je dováženo na zakázku nebo zboží, které není momentálně skladem, Vás budeme kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky za účelem upřesnění termínu dodání. Přejeme Vám ničím nerušený nákup.

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu:info@rybarkrepelka.cz. Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou na adresu sídla prodavájicího ( Jana Palacha 1026,Mladá Boleslav 29301). Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození, které by mohlo vzniknout přepravou. V případě poškození zboží přepravou bude náhradu škody řešit prodávající s přepravcem. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka (telefonicky nebo elektronickou poštou) nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.

Paragraf § 616 – Občanský zákoník

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se řídí platným zákonným ustanovením Občanského, popřípadě Obchodního zákoníku. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány bankovním převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z tohoto důvodu je nutné k vrácené zásilce připsat i číslo Vašeho bankovního účtu, a pokud je to z Vaší strany možné i číslo objednávky.

Vrácení zboží zasláním zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli!

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platební podmínky.

Poštovné DPD-99,- a PPL -115,-

Platební a expediční podmínky pro ČR

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti PPL a DPD.

K objednanému zboží účtujeme náklady na expedici(poštovné) ve výši 115Kč (přepravní společnost PPL)  nebo DPD 99 kč. V případě objednávky, jejíž celková hodnota převyšuje jednorázově hodnotu 3000Kč (platí pro ČR), nebudou náklady spojené s expedicí účtovány! Platbu za objednané zboží je možno provést dobírkou.

Záruky a reklamace

Na zboží se obecně vztahují záruční podmínky podle Českého obchodního zákona.

Případné reklamace vyřídíme v krátkých dodacích lhůtách.

Dotazy

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 605 419 862,          602 365 130 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@rybarkrepelka.cz

 

 Ochrana osobních dat

 

 
Provozovatel eshopu www.rybarkrepelka.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 
Údaje, které shromažďujeme
 
Pro realizaci objednávky na našem webu, či registraci do obchodního systému, potřebujeme od Vás poskytnout následující osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, fakturační adresu, případně dodací adresu, pokud není shodná s fakturační. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. Pro přihlášení k odběru novinek (newsletterů) potřebujeme poskytnout pouze Vaši emailovou adresu.
 
K čemu údaje používáme
 
Poskytnuté informace slouží pro realizaci obchodní transakce na našem webu, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, následného dodání zboží, či komunikaci. V případě odběru novinek (newslatterů), slouží pouze pro zasílání novinek a akcí. Od zasílání novinek se lze kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v emailu, nebo přímo na webu. Také je možnost zaslat žádost o odhlášení na zákaznický email info@rybarkrepelka.cz.
 
Ověřeno zákazníky
 
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do nichž je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 
Přístup k osobním údajům a jejich editace
 
Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními.